Μετανοείτε!!!… Άγιοι Μάρτυρες, οι καλώς αθλήσαντες…

ΑΓΙΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ οι καλώς αθλήσαντες και στεφανωθέντες, πρεσβεύσατε προς Κύριος ελεηθείναι τας ψυχάς ημών…

 

… Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, Αποστόλων καύχημα, Μαρτύρων αγαλλίαμα, ων το κήρυγμα τριάς η ομοούσιος…

 

Άγιος Πράσινης Γωνιάς, γέρων Δημήτριος Κυρίτσης και αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Μιχαλάκης εμφανώς μαυρισμένοι και ανανεωμένοι από τας θερινάς τους διακοπάς!…

 

Δεν χρειάζονται άλλα λόγια. Αρκούν… Άγιοι μάρτυρες!!!

 

Αγαπημένη μου…  Νίψον ανομήματα μη μόναν όψιν…