Λόγια του Γριφώδη

Και είπε ο Γριφώδης: Τίποτα πιο χυδαίο και προκλητικό για την ελληνική χειμάζουσα κοινωνία από τον διορισμό του πατέρα Παππά. Αντίστροφος νεποτισμός.