Διαμαρτυρία των εργαζομένων της ΠΟΕΔΗΝ

Στις 01/09/2017 μετά από έκτακτη συνέλευση του Σωματείου Εργαζομένων του Παραρτήματος Α.Μ.Ε.Α. Τρικάλων και του Εκπρόσωπο της Π.Ο.Ε.Δ.Η.Ν Βαγγέλη Κολώνα έγινε ανοιχτή ψηφοφορία και αποφασίστηκε ομόφωνα η άμεση μετάβαση στο Υπουργείο Εργασίας στις 05/09/2017 του Εκπροσώπου της Π.Ο.Ε.Δ.Η.Ν και μέλους του Σωματείου στην διαμαρτυρία του Επικουρικού Προσωπικού για την τροποποίηση του Άρθρου 59 περί παράτασης αυτού. Έγινε συνάντηση των Εκπροσώπων της Π.Ο.Ε.Δ.Η.Ν και Σωματείων με την Υπουργό Θεανώ Φωτίου και μετά από διαλεκτική συζήτηση με την ίδια το Γενικό Γραμματέα και Συνεργατών της επιτεύχθηκε η παράταση εργασίας του Επικουρικού Προσωπικού έως 31/12/2018 όπως είχε γίνει με το Επικουρικό Προσωπικό στο Υπουργείο Υγείας. Επίσης συζητήθηκε για μια νέα συνάντηση που αφόρα την επίλυση όλων των ζητημάτων που αντιμετωπίζουν οι Προνοιακές Μονάδες και οι Εργαζόμενοι όπως (οργανισμοί, νυχτερινά, μετακινήσεις, πρόσληψη προσωπικού, τεχνική υποστήριξη και άλλα).