Επέστρεψαν τα βιβλία θρησκευτικών και στο 14ο Δ.Σ. Τρικάλων

Σύσσωμοι οι γονείς του 14ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων (Φλαμουλίου – Καρυών) επέστρεψαν ως απαράδεκτα τα βιβλία των Θρησκευτικών.
Είναι μια κίνηση που συντόνισε ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων του σχολείου και ανταποκρίθηκαν όλοι οι γονείς των μαθητών των Γ΄ και Δ΄ τάξεων που διδάσκονται τα Θρησκευτικά.
Είναι μια ελάχιστη μορφή διαμαρτυρίας απέναντι στην αλλοίωση της Θρησκευτικής εκπαίδευσης των Ελληνόπουλων και τον τρόπο που αυτή προωθείται.
Στην δήλωση επιστροφής οι γονείς τονίζουν τον αποπροσανατολισμό που επιφέρουν τα νέα βιβλία των θρησκευτικών και αναφέρονται οι λόγοι που προέβησαν στην ενέργεια αυτή.
Η επιστροφή των βιβλίων των Θρησκευτικών έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις πανελλαδικά και είναι κάτι που πρέπει να λάβει άμεσα υπόψη η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.