ΜΟΝΟ από αδειούχους εγκαταστάτες – εργοδηγούς ο έλεγχος εγκαταστάσεων φυσικού αερίου

Τι πρέπει να ξέρουν οι καταναλωτές για την ασφάλειά τους.

Εν όψει της διενέργειας δειγματοληπτικών ελέγχων, εκ μέρους της ΕΔΑ ΘΕΣΣ., των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου που συμπλήρωσαν τέσσερα χρόνια, ο Σύνδεσμος Υδραυλικών Ν. Τρικάλων και Περιχώρων, ενημερώνει τους καταναλωτές:

Να απευθύνονται σε αδειοδοτημένους εγκαταστάτες φυσικού αερίου για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης και την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού στεγανότητας.

Συγκεκριμένα, το πιστοποιητικό επανελέγχου στεγανότητας σωληνώσεων αερίου υπογράφεται ΜΟΝΟ από αδειούχους εγκαταστάτες υδραυλικούς  – εργοδηγούς, ενώ στην διαδικασία χρησιμοποιείται πεπιεσμένος αέρας ή άζωτο. Με βάση τις γενόμενες δοκιμές, κρίνεται ότι μπορεί να συνεχισθεί η λειτουργία της εγκατάστασης με ασφάλεια. Ο καταναλωτής οφείλει να φροντίζει γι ην ανανέωση του πιστοποιητικού ανά τετραετία.

Το πιστοποιητικό παραδίδεται στον πελάτη – καταναλωτή και επιδεικνύεται στον αρμόδιο ελεγκτή της ΕΔΑ ΘΕΣΣ.