Ανοίγει το BONJOUR 3…

Εντός της εβδομάδας αναμένεται να ανοίξει και να αρχίσει τη λειτουργία του το τρίτο κατάστημα της αλυσίδας καφέ των Τρικάλων.