Για τα «νηπενθή»

Πώς μπορεί να νιώθει ένας άνθρωπος σφουγγάρι πόνου; Πώς μπορεί να νιώθει ένας τέτοιος