Προωθείται το φράγμα Πύλης

Ενεργοποίηση των διαδικασιών υλοποίησης του έργου «ΦΡΑΓΜΑ ΠΥΛΗΣ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ», από τον δήμαρχο Κώστα Μαράβα.