“Εμείς δεν συμφωνήσαμε”. Εκδήλωση για τη Μακεδονία την Κυριακή

Εκδήλωση για την Μακεδονία διοργανώνουν την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη Χριστιανικά Σωματεία της χώρας.

Μάλιστα ένας εκ των ομιλητών θα είναι ο Τρικαλινός δικηγόρος Δήμος Θανάσουλας