Η εταιρεία Δίρφυς προσφέρει ενεργά σε μια κοινωνία που «διψά»

Στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης η εταιρεία Δίρφυς πραγματοποίησε πρόσφατα πολλαπλές χορηγίες αποδεικνύοντας ότι έχει θέσει σε προτεραιότητα την πραγματοποίηση ενεργειών που στηρίζουν την κοινωνική δράση.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η Δίρφυς αποτελεί χορηγό σε αθλητικά σωματεία και οργανώσεις, αναγνωρίζοντας τη σημασία και τις αξίες του αθλητικού «γίγνεσθαι» και επικοινωνώντας την άρρηκτα συνυφασμένη σχέση του νερού  Δίρφυς με τον αθλητισμό.

Επιπροσθέτως, η εταιρεία Δίρφυς, υποδέχτηκε πρόσφατα στις εγκαταστάσεις της μαθητές από Δημοτικά σχολεία της Χαλκίδας καθώς και από Γυμνάσια του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στους χώρους της. Συγκεκριμένα, ο Διευθυντής της Παραγωγής σε συντονισμό με το Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας της εταιρείας πραγματοποίησαν οπτικοακουστική εκπαίδευση τους μαθητές σχετικά με την εμφιάλωση του νερού καθώς και επίσκεψη στο χώρο της εμφιάλωσης, ενώ στο τέλος της επίσκεψης δόθηκαν ως δώρο νερά δίρφυς σε μαθητές και καθηγητές.

Το νερό Δίρφυς, που αποτελεί έναν συνδυασμό του δώρου της φύσης, της τεχνογνωσίας και της ποιότητας που διακρίνει τη εταιρεία, αποδεικνύει έμπρακτα την ευσυνειδησία και την ευαισθησία της απέναντι στη νέα γενιά, υποστηρίζοντας δράσεις και πρωτοβουλίες που τη θέτουν στο επίκεντρο.

 

Λίγα λόγια για την εταιρεία:

Η εταιρεία εμφιάλωσης Δίρφυς ΑΕ με έδρα παραγωγής στη Στενή Ευβοίας, ξεκίνησε τη δυναμική λειτουργία της το 2010, ακολουθώντας μια σταθερά αναπτυξιακή πορεία στην αγορά του εμφιαλωμένου νερού. Με την κατασκευή της υπερσύγχρονης, πλήρως εξοπλισμένης με μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας νέας μονάδας, καθώς και τη στελέχωσή της με πλήρες εργαστηριακό κέντρο ελέγχου, η εταιρεία εστιάζει στην υψηλή ποιότητα και τα επιμέρους στοιχεία διαφοροποίησης της σύστασης του τελικού προϊόντος, που το καθιστά ιδανικό για τη διατήρηση της καλής υγείας. Επενδύοντας σε συνεργασίες με όλες τις αλυσίδες S/M και αξιόλογους διανομείς ποτών στην Κ. Ελλάδα, η Δίρφυς ΑΕ συνεχίζει την επέκτασή της στην εγχώρια και διεθνή αγορά, προβάλλοντας τη μοναδική και προικισμένη από τη φύση περιεκτικότητα, γεύση και διαύγεια του νερού Δίρφυς.