Νέο πρόγραμμα ΟΑΕΔ με επιδότηση 12.000 €

Ξεκινά την Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019, η υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή στο «Πρόγραμμα προώθησης στην αυτoαπασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 10.000 ανέργων, ηλικίας 18-66 ετών».

Οι δικαιούχοι του προγράμματος θα πρέπει να είναι άνεργοι, ηλικίας 18-66 ετών.

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε 12 μήνες και το ποσό της επιχορήγησης διαμορφώνεται ως εξής :

• Ως 12.000 ευρώ σε ατομικούς επιχειρηματίες
• Ως 9.000 ευρώ σε μέλη εταιρειών που κατέχουν το ½ του εταιρικού κεφαλαίου
• Ως 8.000 ευρώ σε μέλη εταιρειών που κατέχουν το 1/3 του εταιρικού κεφαλαίου