Υπηρεσίες οικονομικής διαχείρισης στη winbank

Μέσα σε ένα ψηφιακό περιβάλλον με νέο σχεδιασμό που το κάνει ακόμα πιο εύχρηστο και φιλικό, οι χρήστες της winbank web banking και του winbank mobile banking έχουν πλέον τη δυνατότητα να «βάλουν σε τάξη» τα οικονομικά τους, να ελέγχουν κάθε στιγμή τις δαπάνες τους, να δημιουργούν το δικό τους προυπολογισμό και να βάζουν αποταμιευτικούς στόχους.

Η winbank web banking και το winbank mobile banking  έχουν ενσωματώσει πλέον εφαρμογές νέας γενιάς οι οποίες εμπλουτίστηκαν με εργαλεία που έχουν ως στόχο να «εκπαιδεύουν», να ενθαρρύνουν και να υποστηρίζουν την ανάγκη των πελατών για αποτελεσματική διαχείριση των οικονομικών τους. Και αυτό να μπορούν να το κάνουν όλοι οι πελάτες ανεξάρτητα από το βαθμό εξοικείωσής τους με τον κόσμο της ψηφιακής τραπεζικής.

Το νέο περιβάλλον της winbank web banking όσο και του winbank mobile banking απευθύνεται τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επαγγελματίες, είναι ήδη σε λειτουργία και έχει τύχει μεγάλης ανταπόκρισης. Οι πελάτες μπορούν ανά πάσα στιγμή να έχουν την εικόνα των τελευταίων συναλλαγών τους ανεξάρτητα από το κανάλι ή το προϊόν που τις πραγματοποίησαν. Κάθε συναλλαγή κατηγοριοποιείται αυτόματα και οι πελάτες μπορούν εύκολα να κάνουν ανασκόπηση των δαπανών τους σε κάθε κατηγορία και να διατηρούν έτσι τον έλεγχο της ροής τους. Με την συγκατάθεση τους, οι χρήστες της winbank έχουν επίσης τη δυνατότητα να ορίσουν προϋπολογισμό για κάθε κατηγορία και να παρακολουθούν αυτόματα τα έξοδά τους σύμφωνα με το προϋπολογισμό που έχουν ορίσει. Ο πελάτης έχει επίσης την ευχέρεια να προσαρμόζει τα δεδομένα στις δικές του ανάγκες, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο έναν πραγματικά προσωποποιημένο οικονομικό προγραμματισμό.

Και επειδή η αποταμίευση μπορεί να ξεκινήσει και με ελάχιστο αρχικό ποσό και να γίνεται κάθε μέρα,  οι χρήστες της winbank μπορούν εύκολα να ορίσουν στόχους αποταμίευσης για συγκεκριμένους σκοπούς, να παρακολουθήσουν τη πρόοδο τους σε σχέση με το στόχο και να τους συνδέσουν με τη νέα υπηρεσία αποταμίευσης “Pay & Save» που προσφέρει η Τράπεζα.