Ανάστα ο Θεός…

Ανάστα ο Θεός, κρίνον την γην, ότι συν κατακληρονομήσεις εν πάσει τις έθνεσι…

 

Αγαπημένη μου… Καλή Ανάσταση!!!