Επιτάφιος θρήνος…

Ήδη βάπτεται κάλαμος αποφάσεως, παρά κριτών αδίκων, και Ιησούς δικάζεται και κατακρίνεται Σταυρώ. Και πάσχει η κτίσις, εν Σταυρώ κατορθώσα τον Κύριον. Αλλ΄ ο φύσει σώματος δι’ εμέ πάσχων αγαθέ Κύριε, δόξα σοι…

 

Αγαπημένη μου… Καλή Ανάσταση!