Ζωή… σαν μέλι, στα Τρίκαλα!!!

Νυν δεν πρόφασιν ουκ έχουσιν περί της αμαρτίας αυτών… Τουτέστιν μεθερμηνευόμενον… δεν υπάρχουν πια προφάσεις περί των αμαρτιών, Σαρακοστή που μπαίνει…

 

Ο υμνωδός γράφει «περιχαρώς δεξώμεθα πιστοί το θεόπνευστον διάγγελμα της νηστίας, δι’ εγκρατείας ετοιμασθώμεν, δια δακρύων προκαθαρθώμεν και προσευξόμεθα…»…

 

Δύσκολο να κρατηθείς μακριά απ’ την αμαρτία;… Πολύ!… Είναι γλυκιά σαν… μέλι!!!… Πιο γλυκιά και από το μέλι που φτιάχνει στο «Αγρόκτημα Κλέαρχος» ένας καλός μου φίλος (πληροφορίες inbox)

 

Η περίοδος της Αγίας και Μεγάλης Σαρακοστής ξεκινάει πολύ ωραία από σήμερα στα Τρίκαλα… Θα ζήσουμε λευκές μέρες και νύχτες… Θα δείτε…

 

Αγαπημένη μου…  Ας γρηγορούμε και προσευχόμεθα ινα μη εισέλθουμε σε πειρασμόν…