Έρχεται το θηρίο στη Πύλη…

Ο Κώστας Ζούρτος, ιστορικό στέλεχος της λαϊκής δεξιάς, πιστός φίλος και συνοδοιπόρος του Κώστα Μαράβα όλα τα χρόνια της ζωής του, ετοιμάζεται να διεκδικήσει θέση στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο της Πύλης. Λίαν αγαπητός στην επαρχία του (πάλαι ποτέ Δήμο Γόμφων) έχει ξεκινήσει ήδη αγώνα με φίλους του (… σαν τον Καρανάσιο καλή ώρα, με τον οποίο διακρίνεται στη φωτό)…