Μελετώντας τας γραφάς…

Αμφότεροι φημίζονται για το αγαθό των πράξεών τους και την ανιδιοτελή προσφορά τους στον συνάνθρωπο. Συνδέονται με κοινούς αγώνες για το καλό του σύμπαντος κόσμου, αγωνιούν δε για το αύριο της πατρίδος. Διακρίνονται μια από αυτές τις ζεστές μέρες του Αυγούστου ο αντιδήμαρχος και αναπληρωτής δήμαρχος Τρικκαίων Κώστας Ψύχος μετά του πνευματικού αδελφού αυτού, γέροντος Δημητρίου Κυρίτση, του αποκαλουμένου και αγίου Πράσινης Γωνιάς. Μελετάνε τας γραφάς, σχεδιάζουν το μέλλον…

Λέξεις κλειδιά

, , ,