Οι αντιδήμαρχοι και τα… ρεκόρ του Σινάνη

Γράφει ιστορία (… σε όλα τα επίπεδα), μα γράφει και ρεκόρ ο Χρήστος ο Σινάνης. Ο δήμαρχος Μετεώρων είναι να μην εμπιστευτεί και να μην αγαπήσει άνθρωπο. Άπαξ και το κάνει… πάρτου τη καρδιά. Έτσι καλή ώρα είναι ο μόνος δήμαρχος της Ελλάδας που κρατάει μια ολόκληρη πενταετία δυο αντιδημάρχους του αμετακίνητους στις θέσεις τους. Τον επί των Οικονομικών Χρήστο Παπαγεωργίου και τον Κώστα Ράντο που εσχάτως άλλαξε χαρτοφυλάκιο και από τον τουρισμό, ανέλαβε τα έργα!… Αυτούς ξέρει… αυτούς εμπιστεύεται, που λέγαμε παλιά…