Ο Θεός… αγαπάει τον Τσιορλίδα

Άνθρωπος ενάρετος ο Βαγγέλης Τσιορλίδας, ποθεί τον βίο της ασκήσεως και της υπομονής. Ο διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καλαμπάκας, αγλάισμα της τοπικής μας Εκκλησίας, διακρίνεται στο πλευρό του Δεσπότου σε έναν από τους… πολλούς Εσπερινούς που συναντώνται. Δια την σωτηρία των ψυχών των…