Ο πρόεδρος και οι… Μαρουσιάνες του

Λίαν αγαπητός μεταξύ των Γαρδικιωτών, ιδιαιτέρως δε μεταξύ των γυναικών ο κοινοτάρχης του χωρίου Άρης Αλεξίου.

Διακρίνεται ανάμεσα σε όμορφες… Μαρουσιάνες κατά τη διάρκεια του χορού που αυτές είχαν το Σαββατοκύριακο. Ανάπαυλα στις πολλές υποχρεώσεις του στο τρανό Γαρδίκι…