Φήμες λένε, για υποψήφιο δήμαρχο…

Φήμες λένε πως υποψήφιος δήμαρχος το 2019 στην επαρχία μας οδεύει ήδη για αποστρατεία. Αν θέλουμε… το πιστεύουμε!…

Λέξεις κλειδιά

, ,