Άρση Απαγόρευσης Κυνηγίου στην Περιοχή των Τρικάλων

Ανακοινώνουμε στους φίλους κυνηγούς ότι από αύριο 13 Ιανουαρίου 2019 αίρεται η απαγόρευση θήρας παντός θηράματος στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Τρικάλων η οποία είχε επιβληθεί λόγω των ιδιαιτέρως δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή.
Κατά τα λοιπά το κυνήγι ασκείται βάσει των διατάξεων περί θήρας της δασικής νομοθεσίας και της ετήσιας ρυθμιστικής θήρας 2018-2019.