Έρευνα του Τρικαλινού καθηγητού Γ. Τσέρτου

Ευχαρίστως πληροφορηθήκαμε ότι ο κ. Τσέρτος Γεώργιος Εισηγητής  στην Ανώτατη Εθνική Σχολής Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.), παρέδωσε στην καθηγήτρια κ. Κικεμένη – Ξυδέα Α. στην Ε.Σ.Δ.Υ., πρωτοποριακή έρευνα με θέμα ‘’ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΩΣΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ’’. Η έρευνα αυτή με Ερευνητή τον κ. Τσέρτο Γ. και συνεργάτες αυτού τους καθηγητές της Ε.Σ.Δ.Υ. κ. Κικεμένη- Ξυδέα Α. και κ. Ντουνιά Γ., περιλαμβάνει δέκα εννέα (19) ερωτήσεις και πρόκειται να πραγματοποιηθεί σε σχολεία της Ελλάδας. Σε αυτή θα λάβουν μέρος μαθητές των δυο τελευταίων τάξεων του δημοτικού και όλων των τάξεων των Γυμνασίων και Λυκείων.