ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ το επισκεπτήριο στο Νοσοκομείο Τρικάλων

Τέλος στα επισκεπτήρια από σήμερα. Συγκεκριμένα με απόφαση του διοικητή του Νοσοκομείου Τρικάλων και στο πλαίσιο πρόληψης και αντιμετώπισης της διασποράς του Covid-19 σήμερα 23/03/2020 απαγορεύεται το επισκεπτήριο στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων. Επίσης απαγορεύεται η παρουσία συνοδών εκτός των περιπτώσεων ασθενών παιδικής ηλικίας έως δέκα πέντε (15) ετών όπου θα επιτρέπεται αυστηρά μόνο ένας συνοδός

Λέξεις κλειδιά

, ,