Απαγόρευση θήρας από σήμερα

Ανακοινώνουμε στους φίλους κυνηγούς ότι εκδόθηκε η 2/2018 (ΑΔΑ ΩΘΗ8ΟΡ10-Η41) Δασική Απαγορευτική Διάταξη Θήρας για όλη την περιοχή αρμοδιότητας Δασαρχείου Τρικάλων με την οποία απαγορεύεται η θήρα όλων των θηραμάτων αρχομένης από 10 Ιανουαρίου 2019 και μέχρι νεοτέρας ανακοίνωσης.