Δ. Τρικκαίων: Αιτήσεις για δωρεάν πρόσβαση σε τηλεοπτικό σήμα

Στη δεύτερη φάση για την τηλεοπτική κάλυψη χωριών της περιφέρειάς του, περνά ο Δήμος Τρικκαίων. Μέχρι τις 19 Μαρτίου 2019 οι κάτοικοι των χωριών Αρδανίου,  Γοργογυρίου, Περδικορράχης και Ράξας θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στο ΚΕΠ της περιοχής τους ή στο ΚΕΠ του Δημαρχείου Τρικκαίων για να πιστοποιηθούν ως μόνιμοι κάτοικοι αυτών των χωριών.
Αυτή είναι η διαδικασία που προβλέπεται από το έργο με τίτλο «Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ) στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας», του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής – Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Ο Δήμος Τρικκαίων κινήθηκε εγκαίρως για να ενταχθεί στο έργο, κάτι που έγινε τον Σεπτέμβριο του 2018. Στόχος, να δοθεί η δυνατότητα σε όλους, ει δυνατόν, τους κατοίκους των χωριών, να έχουν τηλεοπτικό σήμα.

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου επίσημου πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας (διαβατήριο, άδεια παραμονής κα.)
Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος του φορολογικού έτους 2017.
Αντίγραφο λογαριασμού Δ.Ε.Κ.Ο.
Αντίγραφου του λογαριασμού ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του.
Αίτηση, το κείμενο της οποίας μπορεί κάποιος να «κατεβάσει» από την ιστοσελίδα του Δήμου Τρικκαίων (www.trikalacity.gr).
Στην ίδια ιστοσελίδα υπάρχουν και διευκρινίσεις για ειδικότερες περιπτώσεις αιτούντων.

Η αίτηση και όλα τα έγγραφα υποβάλλονται με κάθε δυνατό τρόπο (διά ζώσης, ταχυδρομικώς, μέσω fax ή μέσω e – mail) στο κοντινότερο ΚΕΠ ή στο ΚΕΠ του Δημαρχείου Τρικκαίων.
Ο κάθε αιτών όμως, θα πρέπει  κατά την υποβολή των δικαιολογητικών, να δηλώσει, ποια εταιρεία επιθυμεί για να λάβει τηλεοπτική πρόσβαση: COSMOTE TV (με το πακέτο υπηρεσιών «COSMOTE TV PACK») ή DIGEA  (με το πακέτο υπηρεσιών «DIGEA PACK»).

Στη συνέχεια ο Δήμος Τρικκαίων πιστοποιεί την ιδιότητα του αιτούντα ως μόνιμου κατοίκου των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης. Αν αυτό γίνει επιτυχώς, καταχωρείται η αίτησή του στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιδότησης.

Επισημαίνεται με το εν λόγω πρόγραμμα, δεν δίνεται χρηματικό ποσό στον αιτούντα, ενώ, ο αυξημένος αριθμός πιστοποιημένων μόνιμων κατοίκων, αυξάνει και τη δυνατότητα συμμετοχής τους στο πρόγραμμα.

Για πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι κάτοικοι των παραπάνω περιοχών μπορούν να απευθύνονται στα ΚΕΠ της περιοχής τους (ΚΕΠ ΔΕ Κόζιακα: 24313 52 626, ΚΕΠ ΔΕ Παληοκάστρου: 24310 87827, ΚΕΠ ΔΕ Παραληθαίων: 2431352714, ΚΕΠ ΔΕ Τρικκαίων: 24313 50 000) ή στη Γραμμή Εξυπηρέτησης του Δημότη στον τηλεφωνικό αριθμό 2431020000 ή στον Δήμο Τρικκαίων στον αριθμό 2431351146 (αρμόδιος υπάλληλος κ. Φίλιππος Παπαδημητρίου).