Εγκρίθηκαν 42 προσλήψεις στο Δήμο Μετεώρων

Τον προγραμματισμό των προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενέκρινε σήμερα ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Μετεώρων για το 2019.

Αναλυτικά εγκρίθηκαν:

19 προσλήψεις με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (10 ΤΕ Μουσικοί, 4 ΠΕ Γυμναστές χοροδιδάσκαλοι και 5 ΠΕ διοικητικοί).
23 προσλήψεις για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα (2 ΔΕ Ηλεκτρολόγοι, 3 ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Έργου, 1 ΔΕ χειριστής τρακτέρ, 4 ΔΕ Οδηγοί οχημάτων, 13 ΥΕ Εργάτες γενικών καθηκόντων.