Καταγγελία από την ΕΛΜΕ Τρικάλων

Tο Δ.Σ της Ε.Λ.Μ.Ε.Τ καταγγέλλει την κατάφωρη παραβίαση της κείμενης νομοθεσίας (νόμος 4473/2017, άρθρο 3, παράγραφος 4) από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Τρικάλων που αφορά την κάλυψη λειτουργικών κενών εκπαιδευτικού προσωπικού ΕΕΠ και ΕΒΠ.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία κενά που δεν καλύπτονται με μετάθεση ή διορισμό και εξακολουθούν να υφίστανται σε δομές ΕΑΕ μπορούν να καλύπτονται με απόσπαση από μόνιμους εκπαιδευτικούς της ίδιας Διεύθυνσης, ύστερα από αίτησή τους και αφού πληρούν μια από τις τρεις προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος. Αν και υπήρξε πρόσκληση (Φ33/8412/5-9-2019) από την Δ.Δ.Ε. Τρικάλων για την κάλυψη των υφιστάμενων κενών από μόνιμο προσωπικό που πληρούσε τις νόμιμες προϋποθέσεις, τελικά οι εν λόγω θέσεις καλύφθηκαν από αναπληρωτές, γεγονός που θίγει άμεσα τα νόμιμα δικαιώματα μονίμων και αναπληρωτών.

Ζητάμε την άμεση άρση της αδικίας και την αποκατάσταση  των συναδέλφων που θίγονται.

Ζητάμε επίσης να αποτυπώνονται με ακρίβεια τα πλήρη λειτουργικά κενά, ώστε  οι συνάδελφοι να μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τοποθέτησής τους.

Καλούμε τους συναδέλφους σε παράσταση διαμαρτυρίας στα Γραφεία της Δ.Δ.Ε. Τρικάλων, την Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 13.30.

Για το Δ.Σ της ΕΛΜΕΤ

Ο πρόεδρος                                       Ο Γεν. Γραμματέας

 

Πασχάλης Νικόλαος                              Θεοχάρης Δημήτριος

Λέξεις κλειδιά