«Μόνο με την προ εξαμήνου παραίτηση του Προέδρου της Δημοκρατίας θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί η συμφωνία των Πρεσπών»

Επειδή αρκετοί αναρωτιούνται γιατί δεν παραιτούνται όλοι οι Βουλευτές της ΝΔ ή και άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης για να γίνουν εκλογές ώστε να μη περάσει η συμφωνία των Πρεσπών, η απάντηση είναι ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί και είναι καθαρά αστικός μύθος διότι:

 

·         Ας υποθέσουμε ότι παραιτηθούν όλοι οι βουλευτές της ΝΔ και πιθανώς και άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης και οι αναπληρωματικοί τους.

·         Τότε θα γίνουν σύμφωνα με το σύνταγμα Εθνικές Αναπληρωματικές Εκλογές, αλλά μόνον για τις έδρες που θα έχει αφήσει κενές η ΝΔ ή τα άλλα κόμματα και όχι για το σύνολο της Βουλής.

·         Ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή θα έχει τις 145 έδρες του άθικτες και νέες έδρες θα βγουν μόνο για τη ΝΔ ή τα άλλα κόμματα.

 

Δεν υπάρχει λοιπόν συνταγματικός τρόπος να προκαλέσει η αντιπολίτευση εκλογές ρίχνοντας την κυβέρνηση. Εάν υπήρχε θα μπορούσε η αντιπολίτευση να προκαλεί συνεχώς εκλογές και για άλλα θέματα.

 

Μόνον ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορούσε πριν την αναθεώρηση του 1986 να προκαλέσει εκλογές, αλλά δεν μπορεί πια.

 

Σε περίπτωση δε που παραιτηθεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τον αναπληρώνει προσωρινά ο Πρόεδρος της Βουλής και η εκλογή νέου Προέδρου της Δημοκρατίας μπορεί να διαρκέσει έως 6 μήνες, σύμφωνα με το Άρθρο 34 του Συντάγματος το  οποίο αναφέρει:

 

·         Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, όταν απουσιάζει στο εξωτερικό περισσότερο από δέκα ημέρες, αν πεθάνει, παραιτηθεί, κηρυχθεί έκπτωτος ή αν κωλύεται για οποιονδήποτε λόγο να ασκήσει τα καθήκοντά του, τον αναπληρώνει προσωρινά ο Πρόεδρος της Βουλής.

·         Αν η αδυναμία του Προέδρου της Δημοκρατίας να ασκήσει τα καθήκοντά του παρατείνεται πέρα από τριάντα ημέρες, συγκαλείται υποχρεωτικά η Βουλή, ακόμη και αν αυτή έχει διαλυθεί, για να αποφασίσει με την πλειοψηφία των τριών πέμπτων του συνόλου των μελών της, αν συντρέχει περίπτωση εκλογής νέου Προέδρου. Σε καμία πάντως περίπτωση η εκλογή νέου Προέδρου της Δημοκρατίας δεν μπορεί να καθυστερήσει περισσότερο από έξι συνολικά μήνες, αφότου άρχισε η αναπλήρωσή του που προκλήθηκε από αδυναμία του.

 

Συμπεραίνοντας, ο μοναδικός τρόπος για να μπορούσε να είχε αποφευχθεί η συμφωνία των Πρεσπών, ήταν η παραίτηση του Προέδρου της Δημοκρατίας ένα εξάμηνο πριν και η προκήρυξη εκλογών.

 

ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΔΟΥΛΑΣ

Τομεάρχης Οργανωτικού ΝΔ Τρικάλων

Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Συνταγματάρχης ε.α. – MSc Τηλεπισκόπισης UK