Νέα σύνθεση στο Δ.Σ. του Συλλόγου Φίλων Μουσικής Τρικάλων

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Φίλων της Μουσικής Τρικάλων κατά την συνεδρίασή του της 15/1/2019αποφάσισε την αλλαγή των καθηκόντων τριών εκ των μελών του. Μετά τις αλλαγές, η σύνθεση του νέου Δ.Σ. είναι ως εξής:

1)    Πρόεδρος – Χάρης Αθανασόπουλος

2)    Αντιπρόεδρος διοικητικών υποθέσεων – Τζένη Τζόκα – Βαρδούλη

3)    Αντιπρόεδρος οικονομικών υποθέσεων – Ελένη Πιντζοπούλου

4)    Αντιπρόεδρος επιχειρήσεων – Ευάγγελος Ρουσιαμάνης

5)    Υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων – Γεώργιος Αναστασίου

6)    Μέλος – Παρασκευή Παπαντώνη

7)  Μέλος – Λέλα Κατεχάκη