Οι γιατροί που προσλαμβάνονται σε όλη τη Θεσσαλία

Το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε τη διαδικασία πρόσληψης  Ειδικευμένων Ιατρών στα Νοσοκομεία αρμοδιότητας της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας. Για τη Θεσσαλία συγκεκριμένα ενέκρινε 60 θέσεις.

 

5η ΥΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
A/AΦΟΡΕΑΣΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΒΑΘΜΟΣΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
1Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β1
2Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β1
3Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β1
4Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β1
5Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β1
6Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β1
7Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β1
8Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β1
9Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β1
10Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β1
11Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β1
12Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β1
13Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β1
14Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β1
15Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β1
16Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β1
17Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β1
18Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β1
19Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΑΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β1
20Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β1
21Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β1
22Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β1
23Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β1
1Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β1
2Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β1
3Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β1
4Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ (για τη Μ.Ε.Θ.)ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β1
5Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β1
  ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 28
1Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β1
2Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β1
3Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β1
4Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β1
5Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β1
6Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β1
7Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β1
8Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β1
9Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β1
10Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β1
11Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β1
12Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β1
13Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β1
14Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β1
  ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 14
1Γ.Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β1
2Γ.Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β1
3Γ.Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β1
4Γ.Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β1
5Γ.Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΚΤΙΝΟΛΌΓΙΑΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β1
6Γ.Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ (για τη Μ.Ε.Θ.)ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β1
7Γ.Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β1
8Γ.Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β1
9Γ.Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β1
10Γ.Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β1
11Γ.Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β1
  ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 11
1Γ.Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β1
2Γ.Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β1
3Γ.Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β1
4Γ.Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β1
5Γ.Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β1
6Γ.Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β1
7Γ.Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β1
  ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 7
  ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 60

 

Λέξεις κλειδιά

, ,