Οι σημερινές τιμές των καυσίμων στα Τρίκαλα

Μέσες ημερήσιες τιμές καυσίμων στο νομό Τρικάλων

 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

 

ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗΥΓΡΑΕΡΙΟ (LPG)
 

0,999

1,300 ΑΠΛΟ

 

1,589 ΑΠΛΗ 

0,803

1,359 ΣΟΥΠΕΡ1,840 ΣΟΥΠΕΡ

 

 

Ημερομηνία: 24/2