Οι τιμές των καυσίμων σήμερα στα Τρίκαλα

Μέσες ημερήσιες τιμές καυσίμων στο νομό Τρικάλων

 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

 

ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗΥΓΡΑΕΡΙΟ (LPG)
 

1,082

1,384 ΑΠΛΟ

 

1,629 ΑΠΛΗ 

0,812

1,445 ΣΟΥΠΕΡ1,851 ΣΟΥΠΕΡ

 

 

Ημερομηνία: 8/1

Λέξεις κλειδιά

, ,