Οι 40 Τρικαλινοί αγρότες που μοιράζονται 742.000 €

Πιστώνεται από σήμερα σε 281 Θεσσαλούς επιλαχόντες νέους αγρότες το 70% του συνολικού ποσού  που δικαιούνται.

Αναλυτικότερα τα ποσά που κατανεμήθηκαν στους επιλαχόντες νέους αγρότες στις Π.Ε. της Θεσσαλίας έχουν ως εξής:

120 δικαιούχοι στη Λάρισα, συνολικό ποσό 2.150.000 ευρώ

86 δικαιούχοι στην Καρδίτσα, συνολικό ποσό 1.497.000 ευρώ

40 δικαιούχοι στα Τρίκαλα, συνολικό ποσό 742.000 ευρώ

35 δικαιούχοι στη Μαγνησία, συνολικό ποσό 657.000 ευρώ

 

Συνολικό ποσό: 5.047.000 ευρώ για 281 επιλαχόντες νέους αγρότες.

Συνολικά στους 1.810 νέους αγρότες στη Θεσσαλία κατανεμήθηκε το ποσό των 34.097.500 ευρώ. Πιο συγκεκριμένα, στην ΠΕ Λάρισας σε 929 νέους αγρότες διανεμήθηκε το ποσό των 17.300.500 ευρώ, στην ΠΕ Καρδίτσας σε 324 αγρότες διανεμήθηκε το ποσό των 5.833.000 ευρώ, στην ΠΕ Τρικάλων σε 204 αγρότες διανεμήθηκε το ποσό των 3.980.000 ευρώ και στην ΠΕ Μαγνησίας διανεμήθηκε το ποσό των 6.983.500 ευρώ.

Σήμερα, πιστώθηκαν τα χρήματα για τους επιλαχόντες νέους αγρότες στην Τράπεζα Πειραιώς. Οι δικαιούχοι που έχουν λογαριασμούς σε άλλες τράπεζες θα χρειαστούν δυο εργάσιμες μέρες προκειμένου να δούνε το ποσό που δικαιούνται στους λογαριασμούς τους.