Ο Τρικαλινός Κ. Χύτας, γ.γ. της Ένωσης Αστυνομικών Αθηνών

Τη θέση του Γενικού Γραμματέα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών  κατέλαβε ο Τρικαλινός Χύτας Κωνσταντίνος του Δημητρίου και της Νίκης, στη συγκρότηση σε Σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, όπου έλαβε 4.285 ψήφους σε σύνολο 6.322 ψηφισάντων μελών – αστυνομικών της  Ένωσης, στις πρόσφατες εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα. Σημειωτέον ότι η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών  είναι  η μεγαλύτερη Πρωτοβάθμια  Ένωση της  Π.Ο.ΑΣ.Υ.  με σχεδόν 10.000 εγγεγραμμένα μέλη και από τις μεγαλύτερες στη Χώρα.

Ο επίσης Τρικαλινός Φώτης Βασίλειος κατέλαβε τη θέση του αναπλ. Ταμία.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απαρτίζεται από τα εξής μέλη (ακολουθεί η επίσημη ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών):

Α/ΑΤΙΤΛΟΣΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑ
1.ΠΡΟΕΔΡΟΣΠΑΚΟΣΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
2.ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΧΥΤΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3.Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣΡΗΓΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
4.ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝΚΑΡΔΙΑΣΜΕΝΟΣΜΙΧΑΗΛ
5.ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝΚΥΡΙΑΚΑΚΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
6.ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝΦΟΥΚΑΣΘΕΟΔΩΡΟΣ
7.ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΤΣΟΚΑΝΑΡΙΔΗΣΙΩΑΝΝΗΣ
8.ΤΑΜΙΑΣΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣΦΩΤΗΣ
9.ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΑΜΙΑΣΦΩΤΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
10.ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΜΠΑΛΑΣΚΑΣΧΡΗΣΤΟΣ
11.ΑΝΑΠΛ. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΚΟΣΜΙΔΗΣΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
12.ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝΧΡΥΣΑΦΗΣΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
13.ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΥΠΟΥ & Μ.Μ.Ε.- ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣΡΙΖΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
14.ΜΕΛΟΣΧΑΧΑΛΗΣΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
15.ΜΕΛΟΣΚΟΥΤΣΙΚΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Λέξεις κλειδιά

,