Προσλήψεις επικουρικών γιατρών στα Τρίκαλα

Ο Διοικητής της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας Φ. Σερέτης υπέγραψε (23) αποφάσεις πρόσληψης επικουρικών ιατρών για διάστημα 2 ετών, προκειμένου να καλυφθούν άμεσες ανάγκες σε ιατρικό προσωπικό Νοσοκομείων και Κ.Υ..

Οι πέντε (5) από αυτές τις θέσεις αφορούν το Νοσοκομείο και Κέντρα Υγείας των Τρικάλων. Πιο συγκεκριμένα υπογράφηκαν οι προσλήψεις των παρακάτω ειδικοτήτων ανά Νοσοκομείο:

Υπολείπονται ακόμη οκτώ (8) αποφάσεις πρόσληψης επικουρικών ιατρών που θα ικανοποιηθούν με την ένταξη ενδιαφερόμενων ιατρών στον ηλεκτρονικό κατάλογο των επικουρικών ιατρών που τηρείται στην 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.

Τέλος, αναμένεται ο διορισμός πενήντα εννιά (59) θέσεων μονίμων ιατρών εκ των οποίων είκοσι έξι (26) θέσεων για τα Κέντα Υγείας της Θεσσαλίας και τριάντα τριών (33) θέσεων για τα Κέντρα Υγείας της Στερεάς Ελλάδας.

.

Α/ΑΦΟΡΕΑΣΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΒΑΘΜΟΣ ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ
1Κ.Υ. ΒΟΛΟΥΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’1
2Κ.Υ. ΛΑΡΙΣΑΣΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’1
3Κ.Υ. ΛΑΡΙΣΑΣ (2)ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’1
4Κ.Υ. ΛΑΜΙΑΣΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’1
5Κ.Υ. ΛΑΜΙΑΣΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’1
6Κ.Υ. ΛΑΜΙΑΣΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’1
7Κ.Υ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’1
8Κ.Υ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’1
9Κ.Υ. ΙΣΤΙΑΙΑΣΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’1
10Κ.Υ. ΙΣΤΙΑΙΑΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’1
11Κ.Υ. ΙΣΤΙΑΙΑΣΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’1
12Κ.Υ. ΤΥΡΝΑΒΟΥΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’1
13Κ.Υ. ΤΥΡΝΑΒΟΥΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’1
14Κ.Υ. ΣΟΦΑΔΩΝΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’1
15Κ.Υ. ΣΟΦΑΔΩΝΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’1
16Κ.Υ. ΣΟΦΑΔΩΝΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’1
17Κ.Υ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’1
18Κ.Υ. ΙΤΕΙΑΣΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α’1
19Κ.Υ. ΙΤΕΑΣΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’1
20Κ.Υ. ΙΤΕΑΣΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α’1
21Κ.Υ. ΙΤΕΑΣΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α’1
22Κ.Υ. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’1
23Κ.Υ. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’1
24Κ.Υ. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’1
25Κ.Υ. ΑΤΑΛΑΝΤΗΣΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α’1
26Κ.Υ. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’1
27Κ.Υ. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’1
28Κ.Υ. ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’1
29Κ.Υ. ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’1
30Κ.Υ. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’1
31Κ.Υ. ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’1
32Κ.Υ. ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’1
33Κ.Υ. ΘΗΒΑΣΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’1
34Κ.Υ. ΘΗΒΑΣΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’1
35Κ.Υ. ΧΑΛΚΙΔΑΣΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’1
36Κ.Υ. ΧΑΛΚΙΔΑΣΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’1
37Κ.Υ. ΧΑΛΚΙΔΑΣΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’1
38Κ.Υ. ΧΑΛΚΙΔΑΣΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’1
39Κ.Υ. ΧΑΛΚΙΔΑΣΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’1
40Κ.Υ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’1
41ΤΟΠΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α’1
42Κ.Υ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’1
43Κ.Υ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’1
44Κ.Υ. ΣΚΟΠΕΛΟΥ (2)ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α’1
45Κ.Υ. ΟΙΝΟΦΥΤΩΝΠΑΘΟΛΟΓΙΑΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’1
46Κ.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ & ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’1
47Κ.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’1
48Κ.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’1
49Κ.Υ. ΑΓΙΑΣΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α’1
50Κ.Υ. ΦΑΡΣΑΛΩΝΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’1
51Κ.Υ. ΑΛΜΥΡΟΥΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’1
52Κ.Υ. ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’1
53Κ.Υ. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’1
54Κ.Υ. ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’1
55Κ.Υ. ΣΤΥΛΙΔΑΣΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’1
56Κ.Υ. ΑΜΦΙΣΣΑΣΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’1
57Κ.Υ. ΑΛΙΒΕΡΙΟΥΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’1
58Κ.Υ. ΑΛΙΒΕΡΙΟΥΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’1
59Κ.Υ. ΣΚΙΑΘΟΥΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’1

Λέξεις κλειδιά

, ,