Πρόσκληση του Δήμου Τρικκαίων για Εργολήπτες και Μελετητές

Πρόσκληση εξέδωσε ο Δήμος Τρικκαίων που αφορά στην εγγραφή ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων σε υπό διαμόρφωση καταλόγους.

Ειδικότερα αφορά στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχων (με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης) μέσω Δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και Παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών, έτους 2019 , επισυνάπτοντας και την σχετική αίτηση και τις κατηγορίες μελετών και έργων.

Πρόσκληση:

tee-kdth.gr/wp-content/uploads/2019/02/invitation_khsk.pdf

Αίτηση για κατηγορίες έργων:

tee-kdth.gr/wp-content/uploads/2019/02/erga_trik.doc_

Αίτηση για κατηγορίες μελετών:

tee-kdth.gr/wp-content/uploads/2019/02/meletes_trik.doc_