Πρόσληψη 5 εργατών για τα νεκροταφεία των Τρικάλων

Λύση στα προβλήματα που παρατηρούνται στα κοιμητήρια της περιοχής μας αναζητά ο Δήμος Τρικκαίων.

Μάλιστα στο ερχόμενο Δημοτικό Συμβούλιο έρχεται προς έγκριση πρόταση για  πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών  τριών (3) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Νεκροταφείου και δύο (2) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Ταφών/εκταφών για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών του γραφείου κοιμητηρίων της Διεύθυνσης Καθαριότητας-Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης.

Λέξεις κλειδιά

, ,