Πως ο Παπαστεργίου μείωσε στο μισό το χρέος του Δήμου

Οι κινήσεις του δημάρχου που απαλλάσσουν το Δήμο Τρικκαίων από βάρη ετών.

Ο Δημήτρης Παπαστεργίου έθεσε από την πρώτη μέρα που ανέλαβε τα καθήκοντά του (1η Σεπτεμβρίου 2014) ως στόχο την οικονομική εξυγίανση του Δήμου. Πήγε κόντρα σε κατεστημένες λογικές και νοοτροπίες, υποχρεώθηκε να αναλάβει και σκληρές πρωτοβουλίες και τα κατάφερε εν πολλοίς.

Την 5ετία διακυβέρνησής του

  • Μειώθηκε το χρέος του Δήμου κατά 18 εκ. ευρώ: από 43 εκ. ευρώ σε 25 εκ. ευρώ
  • Μετά από πολλά χρόνια Δήμος Τρικκαίων απέκτησε πρόσωπο στην αγορά
  • Αποπλήρωσε ταμεία και άλλες οφειλές
  • Αναχρηματοδότησε τα δάνεια του Δήμου με καλύτερους όρους
  • Κατέθεσε το 2018 το μεγαλύτερο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου την τελευταία 10ετία.
  • Ενέταξε σε ΕΣΠΑ, Πράσινο Ταμείο, Φιλόδημο, ΕΠΑνΕΚ, ΥΜΕΠΕΡΑΑ και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, έργα προϋπολογισμού πάνω από 78 εκ. ευρώ!
  • Κρατήθηκε ο Δήμος όρθιος παρά τη μείωση της κρατικής επιχορήγησης κατά 65% την τελευταία 10ετία (περίπου 6 εκ. ευρώ τον χρόνο)

Ο Δήμος έγινε παραγωγικός, καθώς παρότι κάθε χρόνο πληρώνει σε παλιά δάνεια 2,7 εκ. ευρώ, ενώ για έργα απομένει μόλις 1,5 εκ. ευρώ

Βασικός μέλημα του δημάρχου Δημήτρη Παπαστεργίου είναι να δημιουργήσει έναν σύγχρονο, βιώσιμο & ανθεκτικό Δήμο και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις εκείνες για νέες επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας. Έχει πρόγραμμα, έχει στόχους…

Λέξεις κλειδιά

, , ,