Σε βαρύ κλίμα η Γ.Σ. των πυροσβεστών των Τρικάλων

Πραγματοποιήθηκε σε βαρύ κλίμα, λόγω της μετάθεσης 35 συναδέλφων πυροσβεστών σε υπηρεσίες της Αττικής και της νησιώτικης Ελλάδας, την 16/6/2020 στο Μουσείο Τσιτσάνη η πρώτη γενική συνέλευση της ένωσής μας.

Έγινε ενημέρωση των μελών για το Διοικητικό και Οικονομικό απολογισμό του έτους 2019 και συζητήθηκαν διάφορα θέματα που απασχολούν την ένωση όπως η στέγαση των γραφείων και ο νέος κανονισμός μεταθέσεων, που είχε ως αποτέλεσμα την μετάθεση των 35 συναδέλφων εκτός του Νομού Τρικάλων και την δημιουργία σ’αυτούς πολλών οικογενειακών και οικονομικών προβλημάτων. Επίσης τονίσθηκε από όλους πως με την μείωση του προσωπικού δημιουργούνται προβλήματα και στην επιχειρησιακή λειτουργία των υπηρεσιών και κλιμακίων του Νομού Τρικάλων.
Αποφασίσθηκε να γίνει ενημέρωση προς τους Βουλευτές του Νομού Τρικάλων, τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τον Αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων, Δημάρχους Νομού Τρικάλων για την άμεση και αναγκαία αύξηση των οργανικών θέσεων των πυροσβεστών στο νομό Τρικάλων, που αυτή την στιγμή ανέρχεται σε 75 θέσεις για όλο των Νομό Τρικάλων και δεν επαρκούν για την πυροπροστασία του νομού.