Στις 31 Μαρτίου οι εκλογές στον Ερυθρό Σταυρό Τρικάλων

Την Κυριακή 31 Μαρτίου συγκαλείται η Γ.Σ. του Τμήματος Τρικάλων.

Η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την πρόσκληση, θα πραγματοποιηθεί στο Φρούριο Τρικάλων και ώρα 11 π.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τον ορισμό εφορευτικής επιτροπής για την διενέργεια αρχαιρεσιών ανάδειξης 9 μελών και 2 αναπληρωματικών μελών για το Περιφερειακό Συμβούλιο του Τμήματος Τρικάλων του ΕΕΣ και αμέσως μετά την διενέργεια εκλογών.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. θα συγκληθεί εκ νέου στις 7 Απριλίου, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα. Υποψηφιότητες μπορούν να κατατίθενται μέχρι τις 20 Μαρτίου είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικώς.

Λέξεις κλειδιά

, ,