Στο Πανελλήνιο Διαβητολογικό συνέδριο ο γιατρός Γιάννης Κουτσονάσιος

Στο 17ο Πανελλήνιο Διαβητολογικό συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από 13 έως 16 Μαρτίου συμμετείχε ο Γενικός Ιατρός-Επιμελητής του Κέντρου Υγείας Πύλης Γιάννης Κουτσονάσιος.
Ο Γιάννης Κουτσονάσιος έχει λάβει μετεκπαίδευση στο ΣΔ από την γνωμοδοτική επιτροπή για το ΣΔ του Υπουργείου Υγείας, αφού εργάστηκε στο Διαβητολογικό Κέντρο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, υπό του Καθηγητού κ. Τίγκα Στυλιανού, μετά από άδεια του ΚΕΣΥ.
Είναι συγγραφέας πολλών ιατρικών εργασιών για το ΣΔ και έχει συμμετάσχει ως ομιλητής και ως Πρόεδρος σε ιατρικά συνέδρια.

Λέξεις κλειδιά

,