Τα νέα μέτρα για τις εκκλησίες. Επιτρέπεται περισσότερος κόσμος

Χαλαρώνουν τα περιοριστικά μέτρα στους Ναούς και των Τρικάλων μετά την έκδοση νέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Η νέα ΚΥΑ των Υπουργείων Παιδείας και Υγείας η οποία τίθεται σε ισχύ μέχρι τις 9 Ιουλίου προβλέπει ότι πλέον οι πιστοί καλούνται να τηρούν εντός του ναού απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ τους ενώ πλέον η αναλογία είναι ένας πιστός ανά 5 τ.μ., έναντι 10 τ.μ. που ίσχυε μέχρι τώρα.

Οι εφημέριοι των Ναών οφείλουν να διασφαλίζουν ότι τηρείται ανά πάσα στιγμή ο μέγιστος επιτρεπόμενος συνολικός αριθμός ατόμων, η αναλογία των πιστών ανά τετραγωνικό μέτρο, η μεταξύ τους απόσταση, καθώς  και τα μέτρα υγιεινής για την αποφυγή μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, όπως ορίζονται από την Εθνική Επιτροπή Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορονοϊού.

Οι περιορισμοί και οι συστάσεις αυτές ισχύουν και για τα μοναστήρια.

Λέξεις κλειδιά

, , ,