Τα νέα τηλέφωνα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Τρικάλων

Αλλαγές στους τηλεφωνικούς αριθμούς της Υπηρεσίας.

Συγκεκριμένα τα τηλέφωνα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Τρικάλων άλλαξαν κι εφ’ εξής σε περίπτωση ανάγκης θα αναζητείται στα τηλέφωνα :

Αναγγελία Πυρκαγιάς : 199

Διοικητής : 2431079921

Υποδιοικητής : 2431079922

Γραμματεία : 2431079932

Πυρασφάλεια : 2431079925

Ανακριτικό : 2431079923

Τηλεφωνικό Κέντρο : 2431079920 – 2431079930

Φαξ Υπηρεσίας : 2431079935