Την Μεταπτυχιακή του εργασία στο ΑΠΘ παρουσίασε ο διοικητής της Τροχαίας Τρικάλων

Την Πέμπτη 10/10/2019 εγινε η υποστήριξη της μεταπτυχιακής εργασίας του Διοικητή της Τροχαίας Τρικάλων Α/Α κ. Γιάννη Τσιώλη στη Θεολογική Σχολή του Α.Π.Θ. .Την τριμελή επιτροπή αποτελούσαν ο πρώην Κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. καθηγητής κ. Μιχάλης Τρίτος, ο πρόεδρος του μεταπτυχιακού τμήματος καθηγητής κ. Κων/νος Χρήστου και ο καθηγητής της Θεολογικής Σχολής και πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων ν. Ηρακλής Ρεράκης. Επίσης παρευρέθηκε και ο Διδάκτωρ Θεολογίας κ. Βάιος Κυρίτσης. Ομόφωνα η επιτροπή έκρινε με ΑΡΙΣΤΑ την μεταπτυχιακή εργασία του.