Του Αγίου Ραφαήλ σήμερα

ΤΡΙΤΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης των νεομαρτύρων,  Ιωάννου, Ναυκρατίου και Αθανασίας των οσίων, Σάββα μάρτυρος του Γότθου, Ιωάννου νεομάρτυρος, Ευθυμίου φωτιστού της Φινλανδίας

γιορτάζουν: Ραφαήλ-Ραφαηλία κυρίως, καθώς και Νικόλαος αλλά και Ειρήνη όσοι/ες είναι ταγμένοι στο όνομα αυτών των αγίων

* Σήμερα εορτή του Αγίου Ραφαήλ πανηγυρίζουν: Ο ναός στο Νοσοκομείο της πόλης μας καθώς και το γραφικό εξωκκλήσι στο Ξυλοπάροικο.
Ευθύμιος Σπύρου