Σα να… μπαίνει η άνοιξη

Η σιγαλιά του μεσημεριού, στα ριζά του Κόζιακα.