Βενέτικος ποταμός

Στα όρια των Νομών Τρικάλων και Γρεβενών, ένα μοναδικό φυσικό τοπίο, σπάνιας ομορφιάς.