Άνοιξη…

Ωραίες γωνιές της πόλης. Στις όχθες του Ληθαίου...