Να γιατί σάρωσε ο Παπαστεργίου…

ΝΑ ΓΙΑΤΙ… ΚΕΡΔΙΣΕ Ο ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ!… Ευτυχώς κάποιες φορές επικρατεί η λογική έναντι του παράλογου. Η αλήθεια, έναντι του ψεύδους και της ύβρεως. Η σοβαρότητα και η εργατικότητα, έναντι της λανθάνουσας αλαζονείας και έπαρσης…