Σ. Παπαδόπουλος: «Απαράδεκτη η αφαίρεση του ΑΜΚΑ από τους πρόσφυγες»

Το ΑΜΚΑ για τους  μετανάστες κατάργησε ο υπουργός Εργασίας κ. Βρούτσης. Πρόκειται για μια ρατσιστική ενέργεια που στερεί το δικαίωμα  στην υγεία και στα φάρμακα  ακόμη και στα μικρά παιδιά.

Ο Τρικαλινός Γ. Μπαζιάνας, αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων ΟΑΕΔ

Αντιπρόεδρος στην Ομοσπονδία Υπαλλήλων ΟΑΕΔ (Πανελλαδικό συνδικαλιστικό όργανο) εκλέχθηκε ο Γιώργος Μπαζιάνας , Υπάλληλος στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ στα Τρίκαλα και Πρόεδρος της Ένωσης Υπαλλήλων του ΟΑΕΔ Θεσσαλίας.